COORG WARRIORS

Team Owner

Mr. PRASANNA & Mr.BHARATH LAKSHMIPATHI

Team Coach

Team Manager

Mr.KISHORE AIYANNA

  Mr.JAYANTH PATEL

  • RAKSHITH REDDY J
  • VENKATESH
  • CHANDAN J
  • THEJAS SHIVANNA
  • TEJA REDDY
  • PONANNA K B
  • DHANUSH RAJ R