BIJAPURA SULTANS

Team Owner

Mr.MOHAMMED HARIS

Team Coach

Team Manager

Mr.MARSHAL SRIKANTH

  Mr.HISHAM OMAR

  • CHETHAN KUMAR
  • VIDYA SAGAR
  • SATHISH KUMAR
  • ARAVINDA
  • THANMAY
  • KARTHIK A
  • NITIN T S